Prof Ewa Mrukwa-Kominek – Szolenie z Soczewki RayOne Trifocal