Suporta sa RayPRO

Filipino

RayPRO-Unterstützung

Tutorial videos

Pagdaragdag ng mga Pasyente bulk upload Nurse (FIL)

Pagdaragdag ng mga Pasyente bulk upload Surgeon (FIL)

Pagdaragdag ng logo ng ospital (FIL)

Pag uugnay ng isang Surgeon sa isang Ospital (FIL)

Paunang Pag sign up at Pag login (FIL)

Pagdaragdag ng mga Indibidwal na Pasyente Nars (FIL)

Pagdaragdag ng mga Pasyente advanced bulk upload Surgeon (FIL)

Pagdaragdag ng mga Pasyente advanced bulk upload Surgeon (FIL)

Mga Brochure

Mga leaflet sa privacy ng pasyente
Brochure ng impormasyon ng surgeon

Komunikasyon ng pasyente

Mga email ng pasyente
Mga questionnaire ng pasyente

Patakaran sa privacy ng pasyente