End User Privacy Policy PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI użytkowników platformy RAYPRO

 1. Wprowadzenie

Firma Rayner Intraocular Lenses Limited (wspominana jako „Rayner”, „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszej polityce) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych i poszanowania prywatności użytkowników platformy RayPRO. . Niniejsza polityka opisuje przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez platformę RayPRO.

Niniejsza polityka, wraz z naszą umową licencyjną użytkownika końcowego (EULA) i wszelkimi dodatkowymi warunkami użytkowania włączonymi przez odniesienie do EULA (łącznie z naszymi Warunkami użytkowania), ma zastosowanie do: Aplikacji mobilnej RayPRO (Aplikacja), hostowanej na raypro.staging.rayner.com (Witryna Aplikacji), po pobraniu lub przesłaniu jej kopii na telefon komórkowy lub urządzenie przenośne (Urządzenie).

Każda z usług jest dostępna zarówno za pośrednictwem Aplikacji i / lub Witryny Aplikacji (Usługi).

Niniejsza polityka określa podstawy przetwarzania przez nas wszelkich danych osobowych, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz.

Aplikacja została zaprojektowana jako platforma cyfrowa, która umożliwia ośrodkom leczenia zaćmy (tj. chirurgom i szpitalom) płynne zbieranie danych dotyczących wyników zabiegów zgłaszanych przez pacjentów (Patient Reported Medical Outcome – PROM), a także ogólnego zadowolenia pacjentów z zabiegu chirurgicznego.

Aplikacja jest przeznaczona do użytku przez personel medyczny. Aplikacja nie jest przeznaczona dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci. Zgodnie z umową EULA, informacje o pacjentach poniżej 18 roku życia nie powinny być przesyłane na platformę RayPRO. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące Twoich danych osobowych i sposobu, w jaki będziemy je traktować.

 1. Dane do kontaktu

Powołaliśmy specjalistę ds. prywatności danych. Wszelkie pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności należy kierować do nas, korzystając z danych podanych poniżej.

Nasze pełne dane to:

 • Pełna nazwa administratora danych: Rayner Intraocular Lenses Limited
 • Osoba odpowiedzialna za nadzór nad prywatnością danych: Dyrektor ds. prawnych
 • Adres e-mail: privacy@rayner.com
 • Adres korespondencyjny: 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex BN14 8AQ

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Informacji (ICO), brytyjskiego organu nadzorczego ds. ochrony danych. Szczegóły procedury składania skarg do ICO można znaleźć na stronie https: /  / ico.org.uk / make-a-complaint / .

 1. Zmiany w polityce prywatności, informowanie o zmianie danych przez użytkowników

Regularnie sprawdzamy niniejszą politykę prywatności RayPRO.

Ta wersja została ostatnio zaktualizowana 19 lutego 2019 r. Może zostać zaktualizowana ponownie, jeśli tak się stanie, zmiany te zostaną opublikowane na tej stronie i odpowiednio, zostaną zakomunikowane użytkownikom poprzez wiadomość e-maile, otrzymasz o tym informacje gdy następnym razem uruchomisz Aplikację lub zalogujesz się na Witrynie Aplikacji. Nowa polityka może zostać wyświetlona na ekranie, a użytkownik może zostać poproszony o przeczytanie i zaakceptowanie zmian w celu dalszego korzystania z Aplikacji lub Usług.

Ważne jest dla nas, aby Twoje dane osobowe, które posiadamy, były prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Prosimy o informowanie nas, jeśli Twoje dane osobowe ulegną zmianie w trakcie naszej relacji z Tobą.

 1. Dane, które zbieramy o Tobie

Możemy zbierać, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych o Tobie w następujący sposób:

 • Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, tytuł zawodowy.
 • Dane kontaktowe: adres pracy, pracodawca, adres e-mail.
 • Dane profilu: obejmują adres e-mail i hasło, specjalizację, miejsca pracy, pracodawcę, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 • Dane dotyczące użytkowania: obejmują szczegółowe informacje na temat korzystania z Aplikacji lub wizyt na Witrynie Aplikacji, w tym między innymi dane o ruchu i inne dane komunikacyjne oraz zasoby, do których uzyskujesz dostęp.
 • Dane marketingowe i komunikacyjne: obejmują preferencje dotyczące otrzymywania materiałów marketingowych od nas i naszych stron trzecich oraz preferencje dotyczące komunikacji.
 • Dane lokalizacyjne: obejmują ujawnioną przez Ciebie lokalizację aktualnego miejsca wykonywania pracy.

Zbieramy również, wykorzystujemy i udostępniamy zagregowane dane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Zagregowane dane mogą pochodzić z Twoich danych osobowych, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawnią bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład możemy agregować Twoje Dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji Aplikacji. Jeśli jednak połączymy dane zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, aby mogły bezpośrednio lub pośrednio Cię zidentyfikować, traktujemy połączone dane jako dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Nie gromadzimy żadnych specjalnych kategorii danych osobowych o Tobie (w tym dotyczących Twojej rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o Twoim zdrowiu oraz danych genetycznych i biometrycznych ) ani nie gromadzimy żadnych informacji o wyrokach skazujących i przestępstwach.

 1. Jak zbierane są Twoje dane osobowe?

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane o Tobie:

 • Informacje, które nam podajesz. Są to informacje (w tym dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, profilu oraz dane marketingowe I komunikacyjne), na przekazanie nam których wyrażasz zgodę, wypełniając formularze w Witrynie aplikacji i Witrynach usług (razem Nasze Witryny) lub korespondując z nami (na przykład , przez e-mail lub czat). Obejmuje to informacje, które podajesz, rejestrując się w celu korzystania z Witryny Aplikacji, pobierając lub rejestrując się w Aplikacji, subskrybując dowolne nasze Usługi, wyszukując Aplikację lub Usługi oraz zgłaszając problem z Aplikacją, naszymi Usługami lub jakąkolwiek z Naszych witryn. Jeśli skontaktujesz się z nami, zachowamy zapis tej korespondencji.
 • Informacje, które zbieramy o Tobie i Twoim urządzeniu. Za każdym razem, gdy odwiedzasz jedną z naszych Witryn lub korzystasz z jednej z naszych Aplikacji, automatycznie gromadzimy dane osobowe, w tym dane dotyczące urządzenia, treści, lokalizacji I użytkowania. Zbieramy te dane za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności Rayner i Polityce plików cookie.
 • Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł, w tym stron trzecich I publicznie dostępnych źródeł. Otrzymujemy Twoje dane osobowe od różnych stron trzecich, na przykład dostawców usług analitycznych, takich jak Google z siedzibą poza UE.
 1. Pliki cookies

Używamy plików cookies, aby odróżnić różnych użytkowników Aplikacji i Witryny aplikacji, co pozwala zapamiętać preferencje danego użytkownika. Pomaga to zapewnić użytkownikom dobre wrażenia podczas korzystania z Aplikacji i Witryny aplikacji, a także pozwala nam ulepszać Aplikację i Witrynę aplikacji. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat używanych przez nas plików cookies, celów, dla których ich używamy i sposobu, w jaki można dokonywać wyborów dotyczących korzystania z plików cookie, należy zapoznać się z Polityką prywatności firmy Rayner i Polityką plików cookies.

 1. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy zezwala nam na to prawo. Najczęściej wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Jeżeli udzieliłeś nam zgody przed rozpoczęciem przetwarzania danych.
 • Jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem
 • Jeżeli jest to konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy (lub interesy strony trzeciej), a Twoje podstawowe prawa i wolności nie są nadrzędne wobec tych interesów.
 • Gdy jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

Zapoznaj się ze słowniczkiem na końcu niniejszej Polityki prywatności, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach podstaw prawnych, na mocy których będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

Komunikację marketingową będziemy wysyłać pocztą elektroniczną lub SMS-em wyłącznie za Twoją zgodą. Masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

 1. Cele dla których wykorzytujemy Twoje dane osobowe
Cel / działanie Rodzaj danych Podstawa prawna przetwarzania
Aby zainstalować aplikację i zarejestrować Ciebie jako nowego użytkownika Aplikacji Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane o urządzeniu
Zgoda użytkownika
Aby zarządzać naszymi relacjami z użytkownikiem, w tym powiadamiać go o zmianach w Aplikacji i Usługach Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane o profilu
Dane marketingowe i komunikacyjne
Zgoda użytkownika
Wykonanie umowy z użytkownikiem
Niezbędność dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby aktualizować dokumenty i analizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług)
Niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego (aby informować użytkowników o wszelkich zmianach w naszych warunkach użytkowania Aplikacji)
Aby zapewnić funkcjonalność Aplikacji Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane o urządzeniu
Dane dotyczące użytkowania
Dane o profilu
Dane marketingowe i komunikacyjne
Dane o lokalizacji
Zgoda użytkownika
Wykonanie umowy z użytkownikiem
Niezbędność dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby analizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług by rozwijać nasze usługi i działalność.
Aby umożliwić Ci wypełnienie i  udział w ankiecie Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane o urządzeniu
Dane o profilu
Dane marketingowe i komunikacyjne
Zgoda użytkownika
Wykonanie umowy z użytkownikiem
Niezbędność dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby analizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów / usług by rozwijać nasze usługi i działalność
Aby administrować i chronić nasz biznes i Aplikację, w tym rozwiązywać problemy, analizować dane i testować system Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane o urządzeniu
Niezbędność dla naszych prawnie uzasadnionych interesów  (dla prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci)
Aby dostarczać Ci treści i reklamy Aby zarekomendować Ci towary lub usługi, które mogą Cię zainteresować
Aby mierzyć i analizować skuteczność reklam, które Ci serwujemy
Aby monitorować trendy, abyśmy mogli ulepszać aplikację
Dane identyfikacyjne
Dane kontaktowe
Dane o urządzeniu
Dane dotyczące użytkowania
Dane o profilu
Dane dot. użytkowania
Dane marketingowe i komunikacyjne
Dane o lokalizacji
Dane dot. treści (content)
Niezbędność dla naszych prawnie uzasadnionych interesów (prowadzenie naszej działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci)

 

 1. Międzynarodowe porzekazywanie danych Przekazywanie danych

Zapewniamy ochronę danych osobowych, wymagając od wszystkich spółek z naszej grupy przestrzegania tych samych zasad podczas przetwarzania danych osobowych. Zasady te są nazywane „wiążącymi regułami korporacyjnymi”.

Jeśli przekażemy dane osobowe poza EOG, zapewnimy podobny stopień ochrony, poprzez wdrożenie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Dane osobowe użytkowników będą przekazywane wyłącznie do krajów, które zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisji Europejskiej: „Adequacy of the protection of personal data in non-EU countries”.
 • W przypadku korzystania z usług niektórych usługodawców możemy korzystać ze specjalnych umów zatwierdzonych przez Komisję Europejską, które zapewniają, że dane osobowe są chronione w taki sam sposób, jak w Europie. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisji Europejskiej: „Model contracts for the transfer of personal data to third countries”.
 • W przypadku korzystania z usług dostawców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych możemy przekazywać im dane, jeśli należą oni do Privacy Shield, która wymaga od nich zapewnienia podobnej ochrony danych osobowych udostępnianych między Europą a Stanami Zjednoczonymi. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komisji Europejskiej: „EU-US Privacy Shield”.
 1. Bezpieczeństwo danych

Wszystkie informacje, które zostały nam przekazane, są przechowywane na bezpiecznych serwerach naszego starannie wybranego partnera IT. Jako minimum tacy partnerzy powinni posiadać certyfikat ISO27001. Po otrzymaniu danych zastosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych w nieautoryzowany sposób.

Będziemy gromadzić i przechowywać dane osobowe na Twoim Urządzeniu za pomocą pamięci podręcznych danych aplikacji i pamięci internetowej przeglądarki (w tym HTML) i innych technologii.

Wprowadziliśmy procedury postępowania na wypadek podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. Jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani, powiadomimy użytkowników i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne.

 1. Przechowywanie danych

Przechowujemy informacje tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Usług użytkownikowi, z zastrzeżeniem wszelkich zobowiązań prawnych do dalszego przechowywania takich informacji. Informacje związane z Twoim kontem będą zazwyczaj przechowywane do czasu, gdy nie będzie już konieczne świadczenie Usług lub do momentu usunięcia konta. W niektórych okolicznościach możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych: zobacz Twoje prawa poniżej, aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku, gdy anonimizujemy Twoje dane osobowe (aby nie mogły być już z Tobą powiązane) do celów badawczych lub statystycznych, możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez dalszego powiadamiania Cię.

 1. Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami użytkownik ma następujące prawa wynikające z przepisów o ochronie danych w odniesieniu do jego danych osobowych.

 • Żądanie dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie znane jako „wniosek o dostęp do danych przez osobę, której dane dotyczą”).  Umożliwia to użytkownikowi otrzymanie kopii danych osobowych, które przechowujemy, i sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 • Żądanie sprostowania danych osobowych, które przechowujemy. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych, które posiadamy na temat użytkownika, chociaż może zajść konieczność weryfikacji dokładności nowych danych otrzymanych od użytkownika.
 • Żądanie usunięcia danych osobowych. Umożliwia użytkownikowi wnioskowanie do nas o usunięcie lub skasowanie danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dla ich dalszego przetwarzania. Użytkownik ma również prawo poprosić o usunięcie lub skasowanie danych osobowych m.in. w przypadku, gdy z powodzeniem skorzystał on z prawa do sprzeciwu wobec ich przetwarzania (patrz poniżej), w sytuacji, gdy dane przetwarzane były niezgodnie z prawem lub gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z nałożonego na nas obowiązku prawnego. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić żądanie użytkownika dotyczące usunięcia danych z pewnych przyczyn prawnych, o których w stosownych przypadkach użytkownik zostanie poinformowany w momencie złożenia wniosku.
 • Żądanie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy polegamy na naszym prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), a w konkretnej sytuacji użytkownika występuje czynnik sprawiający, że użytkownik chce sprzeciwić się przetwarzaniu na tej podstawie, ponieważ uważa, że ma to wpływ na jego podstawowe prawa i wolności. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim. W niektórych przypadkach możemy wykazać, że mamy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych użytkownika, które są nadrzędne w stosunku do przysługujących mu praw i wolności.
 • Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzięki temu użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:
  • jeśli użytkownik chce, abyśmy ustalili prawidłowość danych;
  • gdy wykorzystanie przez nas danych jest niezgodne z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych;
  • gdy użytkownik potrzebuje, abyśmy przechowywali dane, nawet jeśli my już ich nie potrzebujemy, ponieważ potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
  • jeśli użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania przez nas jego danych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy do ich wykorzystania.
 • Żądanie przeniesienia danych osobowych użytkownikowi lub osobie trzeciej. Dane osobowe przekażemy użytkownikowi lub wybranej przez niego stronie trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Należy pamiętać, że to prawo dotyczy wyłącznie informacji przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, na wykorzystanie których użytkownicy wyrazili wcześniej zgodę lub w przypadku, gdy wykorzystywaliśmy te informacje do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem.
 • Żądanie wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą procesów przetwarzania danych jest udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, jakie odbyło się w okresie przed wycofaniem zgody. Jeśli użytkownik wycofa zgodę, możemy nie mieć możliwości dostarczenia mu pewnych produktów lub świadczenia usług. Użytkownik zostanie o tym poinformowany w momencie wycofania zgody.

Użytkownik ma również prawo zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

Z dowolnego z tych praw można skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod adresem 10 Dominion Way, Worthing, West Sussex LUB privacy@rayner.com.

Słownik

Rodzaje „podstaw prawnych” przetwarzania danych

Zgoda oznacza przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy udzieliłeś zgody poprzez oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające przetwarzanie w określonym celu. Zgoda będzie ważna tylko wtedy, gdy będzie dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem wskazaniem woli użytkownika. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami.

Prawnie uzasadniony interes oznacza interes naszej firmy związany z prowadzeniem i zarządzaniem naszą działalnością, aby umożliwić nam zapewnienie najlepszej usługi / produktu oraz najlepszych i najbezpieczniejszych praktyk. Zapewniamy, że rozważamy i przeprowadzamy test równowagi wszelkich potencjalnych wpływów procesów przetwarzania danych osobowych na użytkownika (zarówno pozytywnych, jak i negatywnych) oraz prawa użytkownika, zanim przetworzymy jego dane osobowe na potrzeby naszych prawnie uzasadnionych interesów. Nie wykorzystujemy danych osobowych do działań, w których nasze interesy są nadrzędne w stosunku do interesów użytkownika (chyba że użytkownik wyraził zgodę na takie działania lub jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo). Użytkownik może uzyskać więcej informacji o tym, jak oceniamy nasze uzasadnione interesy w kontekście potencjalnego wpływu na użytkownika w odniesieniu do określonych działań, kontaktując się z nami.

Wykonanie umowy oznacza przetwarzanie danych użytkownika w sytuacjach, w których jest to niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem takiej umowy.

Wypełnienie obowiązku prawnego oznacza przetwarzanie danych osobowych użytkownika w sytuacjach, w których jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Strony trzecie

Wewnętrzne strony trzecie

Inne spółki z Grupy Rayner działające jako współadministratorzy lub podmioty przetwarzające, które mają siedzibę w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Portugalii i USA, i które świadczą usługi informatyczne i administracyjne oraz prowadzą sprawozdawczość kierowniczą.

Zewnętrzne strony trzecie

Dostawcy usług działający jako podmioty przetwarzające z siedzibą w Wielkiej Brytanii, którzy świadczą usługi informatyczne i usługi zarządzania systemem.

Organy regulacyjne i inne organy z siedzibą w Wielkiej Brytanii, które w pewnych okolicznościach wymagają zgłaszania czynności przetwarzania.